ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดสอนทักษะกีฬาเทนนิสสำหรับเยาวชน (ช่วงปิดภาคเรียน)

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสอนทักษะกีฬาเทนนิสสำหรับเยาวชน และนันทนาการ (ช่วงปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 5 - 22 ตุลาคม 2558 (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี) รวม 12 วัน ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 08.00 - 09.00 น. ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส
(สนามกีฬาเทนนิส)
เวลา 09.00 - 09.15 น. พัก/บริการน้ำดื่ม
เวลา 09.15 - 10.15 น. ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส (ต่อ)
เวลา 10.15 - 10.30 น. พัก/บริการอาหารว่าง
เวลา 10.30 - 11.30 น. กิจกรรมเมืองจราจรจำลอง
(อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)
เวลา 11.30 - 12.00 น. เตรียมเดินทางกลับ


*** วิทยากรและผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส โดย คุณภราดร จีนชาวนา และ คุณสุนันฑา ศรีเอียด ***

ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท / สมัครพร้อมกัน 2 คน เหมาจ่าย 3,500 บาท (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718 หรือ สนามกีฬาเทนนิส คุณสุนันฑา โทรศัพท์ 092-2612666

หมายเหตุ กรณีวันปิดภาคเรียนไม่ตรงกันอาจปรับเปลี่ยนวันได้ตามความเหมาะสม


TOP