ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ.ดร. อุทัย คูหาพงศ์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IMP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 90 คน คณาจารย์จำนวน 11 คน ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

ในค่ายนี้ นักเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ถ่ายภาพสวยๆ แต่งคำกลอนเก๋ๆ ทำวิดีโอคลิปสั้นๆ แนะนำจังหวัดตรัง น้องๆ ได้มีโอกาสแวะชิมอาหารพื้นบ้าน ถ่ายภาพสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดตรัง ล่องเรือคายัคที่เขาหัวแตก และเกาะไหง เห็นวิถีชีวิตของเมืองคนดี เมืองตรัง เมืองต้องห้าม...พลาด

อนึ่ง ในงานนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตรัง บริษัท โซนี่ไทย จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมวัฒนา พาร์ค บริษัทนครดีซี จำกัด สจ. กิตติเดช (เขาหัวแตก) และ จาระวี ทัวร์

TOP