ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบงานวิจัยพัฒนาปืนยางฯให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8


 

ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกันส่งมอบ โครงการวิจัยปืนยางสำหรับช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 โดยมี พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 พร้อมด้วยตำรวจจากศูนย์ดังกล่าวร่วมรับมอบ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ม.วลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจำนวนปืนพกสำหรับฝึกภาคปฏิบัตินักเรียนตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการฝึกและปืนที่ทำการฝึกที่มีอยู่ทำมาจากไม้เรซิน ซึ่งมีข้อด้อยด้านรูปร่างและความแข็งแรงจึงไม่สามารถที่จะทำให้นักเรียนตำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้ นอกจากนี้ยังต้องนำเข้าปืนพกจำลองจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ตนพร้อมด้วยทีมวิจัยจึงได้ร่วมกันทำโครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาปืนยางสำหรับใช้ช่วยฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยทำการศึกษาลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของปืนพกช่วยฝึกตามข้อกำหนดอ้างอิงกับปืนพกที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมสั่งทำแบบพิมพ์สำหรับการขึ้นรูปปืนยางให้มีขนาดใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริงที่ใช้ในราชการตำรวจ

นอกจากนี้ยังพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ โดยได้ทำการศึกษาค่าความหนาแน่น ความแข็ง ความแข็งแรงและความทนทาน เพื่อให้ได้ปืนยางที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการฝึกนักเรียนตำรวจ พร้อมทั้งศึกษากระบวนการอัดขึ้นรูปปืนยางต้นแบบ ด้วยกระบวนการอัดยางเข้าแบบพิมพ์โดยใช้แบบพิมพ์และเครื่องอัดร้อนในระดับห้องปฏิบัติการ และทดลองนำไปใช้งานจริง

ผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้ได้ปืนยาง ที่มีขนาดใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริงที่ใช้ในราชการตำรวจ โดยปืนยางที่ผลิตได้มีขนาดน้ำหนัก 400 กรัมต่อกระบอก เปรียบเทียบกับปืนแดง (red gun) ซึ่งเป็นปืนฝึกนักเรียนตำรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศมีน้ำหนักประมาณ 397.30 กรัม/กระบอก มีความแข็งและแข็งแรงสูงแต่ยืดหยุ่น ตกไม่แตก มีรูปร่างลักษณะภายนอก และน้ำหนักคล้ายปืนจริงมาก ตลอดจนต้นทุนรวมเพียง 300 บาท/กระบอก เมื่อเปรียบเทียบกับปืนยางที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 2,800 บาท/กระบอก

“ผลจากการนำปืนยางจากวิจัยชิ้นดังกล่าวไปใช้จริง พบว่าผลการฝึกของนักเรียนตำรวจอยู่ในระดับดีมาก ผู้รับการฝึกและครูฝึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำการส่งมอบปืนยางให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 แล้ว จำนวน 300 กระบอก อย่างไรก็ตามผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นผลผลิตจากวัสดุธรรมชาติคือยางพารา ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย และในอนาคตจะมีการขยายระดับการผลิตปืนพกยางเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยฝึกสำหรับสถานศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปในอนาคตด้วย” ดร.ประชิด กล่าวในตอนท้าย

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP