ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบงานวิจัยพัฒนาปืนยางฯให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8