โครงการ “ปั่นช้าๆ พาทัวร์เกาะ Slow Bike Island Tour” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่