ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน

ทอดกฐินปีนี้ที่วัดคลองดิน
   
          ร่วมสืบทอดตลอดมาศาสนาพุทธ สิ่งสูงสุดพระไตรรัตน์จำรัสฉาย
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งใจกาย พุทธหญิงชายจึงทำบุญหนุนเนื่องมา
          ทางหนึ่งคือทำบุญทอดกฐิน อานิสงส์แด่ชีวินมากหนักหนา
ปัจจุบันชาติอนาคตชาติพิลาศวิญญาณ์ เป็นทุนได้พกพาติดตัวไป
          พฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน เชิญชวนชาวมวล.ทุกคนอย่าไปไหน
ร่วมทำบุญที่วัดคลองดินข้างมหาวิทยาลัย จิตผ่องใสกายสงบพบสิ่งดี
   
  สืบพงศ์ ธรรมชาติ เขียน
๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน หมู่ที่ 1 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดสร้างหอระฆังให้เสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการสร้างหอระฆังยังไม่เสร็จตามเป้าหมาย โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดคลองดิน
   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์กฐินเคลื่อนเข้าสู่วัดคลองดิน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายองค์กฐิน เป็นอันเสร็จพิธี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP