มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน