ข่าวทั่วไป

ขอเชิญดาวน์โหลด Application Walailak Channel ในระบบปฏิบัติการ Android

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ดาวน์โหลด Application Walailak Channel ในระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อติดตามข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆ
TOP