ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Line Sticker ให้กับ รร ป่าพะยอมพิทยาคม

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบไลน์สติกเกอร์ ให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558ณ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดภาพ พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยและกราฟิก

TOP