ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ Line Sticker ให้กับ รร ป่าพะยอมพิทยาคม