ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม