ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดทำเว็บไซต์ ไลน์สติกเกอร์ให้กับนครศรีธรรมราชเกมส์

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ช่วยจัดทำเว็บไซต์และไลน์สติกเกอร์ให้กับนครศรีธรรมราชเกมส์ และได้รับเกียรติจาก ผอ. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาร่วมถ่ายทำรายการทีวีและบันทึกรายการวิทยุเพื่อโปรโมทนครศรีธรรมราชเกมส์ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ที้่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์นครศรีธรรมราชเกมส์ได้ที่ www.nakhongames.com และร่วมสนับสนุนงานกีฬานครศรีธรรมราชเกมส์โดยการส่งไลน์สติกเกอร์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไลน์สติกเกอร์น่ารักๆ ของนครศรีธรรมราชเกมส์ได้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/1221352/en


TOP