ข่าวทั่วไป

ขอปิดระบบ MIS เพื่อสำรองข้อมูล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งการปิดระบบ MIS เพื่อสำรองข้อมูลในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และจะเปิดใช้งานตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 8.30 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

TOP