ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา เพื่อดำเนินการจัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
รายชื่อ
1. น.ส.รติยา ก้องก่ำ
2. น.ส.ณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
3. น.ส.ฤทัยวรรณ เสนทอง
4. น.ส. นิศากร วุฒิมาคุณ
5. น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์พิทยาสกุล
6. นายอุกฤษฎ์ วุฒิมาคุณ
7. นายวรพัฒน์ สายสิญจน์
8. นายวีระ ไชยเพส
9. น.ส.ญานิล ชัยณรงค์
10. น.ส.ยุวธิดา คงศรี
11. นายสุรศักดิ์ ยิ้มแก้ว
12. น.ส.สิริมา รักษ์เจริญ
13. นายยุทธพล ดุลยไพรี
14. นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์

กำหนดการสอบ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565


TOP