ข่าวเด่น

ประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมให้กำลังใจ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน พร้อมด้วยประชาคมวลัยลักษณ์ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าหนึ่งปี ด้วยความเสียสละ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี
ข่าวไทยพีบีเอส


TOP