ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่โลกดิจิตอล

อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ ม.วลัยลักษณ์ อาคาร P.C Tower ชั้น 8 แยกบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP