ไทยศึกษาบูรณาการ มวล. ขอเชิญชมละครเวที ความรัก วิญญาณ กาลเวลา