ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "การพัฒนาบัณฑิตสู้ตลาดแรงงาน"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "การพัฒนาบัณฑิตสู้ตลาดแรงงาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 13.35 น. สถานีโทรทัศน์น์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ

TOP