ม.วลัยลักษณ์พัฒนาวิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรเมืองคอน