ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 17 คน ศึกษาดูงานทะเบียนและวัดผล และงานจัดการศึกษา ฯลฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP