ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ