ข่าวเด่น

นักศึกษาแพทย์จาก Ohio State University ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ นักศึกษาแพทย์จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลสิชล ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2559


ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์และส่วนวิเทศสัมพันธ์เริ่มรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Medicine, Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับนักศึกษาจาก College of Medicine, Ohio State University ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน เกิดการถ่ายทอดทางวิชาการทั้งในแง่ประสบการณ์ส่วนบุคคล และการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ระหว่างสองประเทศที่มีความแตกต่างกัน และเพื่อศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาทั้งสองสถาบันด้วย


ทั้งนี้ จากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกจาก Ohio State University ได้รับจากการมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้นักศึกษารุ่นที่ 2 สนใจเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นในปี 2559 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย Mr. Arnold Juphill Kim, Miss Emily Chen, Miss Lei Lei และ Miss Mayce Rabi Haj-Ali โดยนักศึกษาแพทย์ทั้ง 4 คน จะเรียนในห้องเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนและอภิปรายร่วมกับนักศึกษาแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์ ระหว่าง วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2559 และเดินทางไปฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทางด้านการรักษาพยาบาลในระดับชุมชนของเมืองไทย ณ โรงพยาบาลสิชล ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2559 นี้
ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP