ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า " พระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร ฯ "