ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า " พระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร ฯ "

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า " พระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร ฯ "
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ราคา 3,000 บาท ( บรรจุกล่อง )

หนังสือเล่มนี้ ทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยได้ประมวลเรื่องราว จากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระประวัติของพระองค์ท่าน ทั้งทางด้านการศึกษา การทรงงาน ศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านการกีฬา งานศิลปะ งานพระนิพนธ์ และชีวิตส่วนพระองค์ พระโอรสและพระธิดา ฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล อาภากร)

ทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5

นับลำดับ ราชสกุลวงศ์เป็นพระองค์ที่ 28 มีพระนามเดิม ว่า "พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์"

และทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ทรงได้วางรากฐานบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ และฐานทัพเรือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ

หนังสือ " พระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร ฯ "เป็นหนังสือทรงคุณค่าอีกหนึ่งเล่ม ที่ควรมีไว้สำหรับให้บริการในห้องสมุดของทุกสถาบันการศึกษา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3650-1


TOP