ผอ.ศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากรคว้า 2 รางวัลดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ