ข่าวเด่น

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คว้า 2 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันการประกวดปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย 2016 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ คว้า 2 เหรียญรางวัล (เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) และ 4 ประกาศนียบัตร การแข่งขันการประกวดปรุงอาหารจากเป็ด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2016 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบภูมิภาค (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ซึ่งมี อาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯดังกล่าว เป็นที่ปรึกษา

สืบเนื่องจากการที่ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการแข่งขันการประกวดปรุงอาหารจากเป็ด ชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand Duck Cooking Challenge 2016) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ “เป็ด” ทำการตัดสินภายใต้กติกามาตรฐานจากสมาคมเชฟโลก โดยทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้อันดามัน, ภาคใต้อ่าวไทย, ภาคกลาง) เพื่อแข่งขันในรอบชนะเลิศต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ Central Festival Samui อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 น.ส.ไอลดา พิมลรัตน์ และ นายวีระพงศ์ ด้วงเชี่ยว
ทีมที่ 2 น.ส.กรณัฏฐ์ พันธุ์โนฤทธิ์ และ น.ส.พัชราภรณ์ แสงทอง
ทีมที่ 3 นายธฤต ประเสริฐศรี และ นายสิรพิชญ์ ขวัญนาค
ทีมที่ 4 นายอุดมศักดิ์ รวยทอง และ น.ส.สุทธิดา ปานขาน
ทีมที่ 5 นายธนกฤต มะโนสาร และ นายอดิศักดิ์ บุตรปอด
ทีมที่ 6 นายสุธิพงษ์ สังวาล และ นายพันศักดิ์ สงัดศรี

ในการแข่งขันดังกล่าวมีทีมที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม โดยผู้จัดจะเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ทีมที่ 4 นายอุดมศักดิ์ รวยทอง และ น.ส.สุทธิดา ปานขาน ได้รับเหรียฐรางวัลระดับเหรียญเงิน โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 3 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม และได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแข่งขันต่อระดับประเทศ นอกจากนี้ ทีมที่ 3 นายธฤต ประเสริฐศรี และ นายสิรพิชญ์ ขวัญนาค ได้คะเนนมาเป็นอันดับที่ 4 โดยได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง และอีก 4 ทีมที่เหลือได้รับรางวัลระดับประกาศนียัตร

ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ รวยทอง และ น.ส.สุทธิดา ปานขาน จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ Central World กรุงเทพมหานครประมวลภาพ

TOP