ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ