ข่าวสุขภาพและกีฬา

กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 7 - 12 ปี เข้าร่วมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 และวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ดังนี้
- ทักษะกีฬากอล์ฟพื้นฐาน เวลา 08.30 - 11.30 น. (สนามไดร์ฟกอล์ฟ)
- ศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) / เทนนิส เวลา 13.00 - 16.00 น. (อาคารพลศึกษา)

ค่าลงทะเบียน/ค่าสมัคร คนละ 2,000 บาท / กิจกรรม

ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ดังนี้
1. เรียนกิจกรรมกีฬาที่เลือกจำนวน 30 ชั่วโมง
2. อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
3. เสื้อที่ระลึก 1 ตัว
4. บริการอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้สนใจสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718 หรือ น.ส.สุนันฑา ศรีเอียด 092-2612666


TOP