ข่าวเด่น

กงสุลอินโดฯ สงขลาเยือน ม.วลัยลักษณ์ กระชับความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ได้กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความร่วมมือที่มีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียว่า ที่ผ่านมาเคยมีทูตฯและกงสุลใหญ่ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหลายครั้งแล้ว ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยโครงการที่ได้ทำร่วมกัน อาทิ โครงการ In-country Program ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Sriwijaya University ,Tadulako University , Malang State University , Gadjah Mada University กิจกรรมการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโครงการ IMT-GT ตลอดจนการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ทุนการศึกษา DARMASISWA แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ทั้งนี้ Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ได้เสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า น่าจะมีการจัดการประชุมวิชาการเสมือนจริง (Simulation) ให้แก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วนำเสนอผลงานตามหัวข้อประเทศสมาชิกที่ได้ ให้เสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นสมาชิกของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้านทั้ง วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน

โอกาสเดียวกันนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับทุนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าพบกับ Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP