ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการครัวสาธิต)