ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร