ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์