ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีวิชาการให้ นศ.ป.ตรีด้านวิศวะ-วิทย์ นำเสนองานวิจัย