ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้กำหนดปฏิทิน ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในประเภทแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 แต่วันที่ัี่ 6 - 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช และระบบเปิดให้สมัครในวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ หนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

TOP