นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมฉลอง Earth Day ผ่าน โครงการ NASA Earth24Seven