ข่าวทั่วไป

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมฉลอง Earth Day ผ่าน โครงการ NASA Earth24Seven

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว ได้ส่งภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งข้อมูลชนิดเมฆและปริมาณเมฆปกคลุมผ่าน GLOBE Cloud App ไปเข้าร่วมโครงการ NASA Earth24Seven และภาพดังกล่าวได้รับคัดเลือกแสดงบนเว็บไซต์ NASA ทั้งนี้ NASA ได้เชิญคนจากทั่วโลกให้แชร์ผ่าน social media ว่า เราได้มีส่วนร่วมฉลองวัน Earth Day 22 เมษายน 2559 อย่างไรบ้าง

สำหรับ Earth Day #24Seven campaign เป็นส่วนหนึ่งที่ NASA แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ NASA ที่จะปกป้องและเข้าใจโลกใบนี้ ตั้งแต่หน่วยงานทางสถาบันต่างๆ ที่มีดาวเทียมโคจรรอบโลก งานวิจัย และ field campaigns ที่ช่วยให้เราเข้าใจระบบพลวัตของโลก เช่น มหาสมุทร แผ่นน้ำแข็ง ป่าไม้ และชั้นบรรยากาศ เพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ผู้สนใจติดตาม #24Seven project ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nasa.gov/24Seven

TOP