ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์