ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 7 คน นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP