ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม