ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา