ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 21 คน ศึกษาเรียนรู้การบริหารงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP