ขอเชิญชมละครเวทีประจำปี ครั้งที่ 3 ผลงานการแสดงจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ