ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเกียรติจาก UniMAP ให้บรรยายพิเศษ

Centre for International Languages แห่ง Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ได้ให้เกียรติเชิญอาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The Challenges of Malay Language in Thailand from Perspective of Teaching and Learning" แก่บรรดาอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของทาง Centre for International Languages ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ UniMAP

TOP