ข่าวทั่วไป

เชิญชมหนังหายากดีๆ " Embrace of the Serpent จอมคนป่าอสรพิษ" เสียงฟิล์ม มีบทบรรยายไทย ค่าบัตร 150 บาท

ห้ามพลาด...โอกาสเดียว ที่หนังดีๆมาฉายให้ดูถึงบ้าน " Embrace of the Serpent จอมคนป่าอสรพิษ" เสียงฟิล์ม มีบทบรรยายไทย ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2559 รอบเดียว เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ โดยฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัตร 150 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-474-0983 หรือโทรฯ ภายใน 0 7567 3309

TOP