ข่าวการศึกษา

โครงการแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ครั้งที่ 3สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดโครงการแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในจังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP