ข่าวทั่วไป

ครูและนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ เยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนประทีปศาสน์ จำนวน 52 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา ส่วนประชาสัมพันธ์ นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและนำชม

ภาพกิจกรรม

TOP