ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”