ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ) โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 6 ภาคการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับจำนวน 865 คน 8 สำนักวิชา 30 หลักสูตร โดยสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ entry.wu.ac.th และสามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ทันที ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP