ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
โทรศัพท์ 0-7567-2825, 0-7567-2808-10, 09-8670-5288
E - mail attawadee.sa@wu.ac.th

สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

TOP