ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11

รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงานประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11) เมื่อเร็วๆ นี้ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์พื้นฐานบทบาทสำคัญต่อโลกและอนาคต” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับรับความสนใจจากบัณฑิต พสวท. เป็นอย่างยิ่ง

TOP