ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเครื่องยิงลูกเทนนิส

เครื่องยิงลูกเทนนิส

คำขอเลขที่ 1603001032 ยื่นคำขอเมื่อ 7 มิถุนายน 2559

ประดิษฐ์โดย: อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง นายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงาน: การประดิษฐ์ชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับ 

ในปัจจุบันการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิสเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาและมีประสบการณ์การเล่นเทนนิสเพิ่มขึ้น แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถพัฒนาทักษะเทนนิสได้ดีเท่ากับการมีอุปกรณ์ที่คอยส่งลูกเทนนิส ที่สามารถส่งลูกเองโดยระบบควบคุมอัตโนมัติ ทำให้ฝึกทักษะได้แม้อยู่คนเดียว การสั่งซื้อและนำเข้าอุปกรณ์กีฬาที่ยังไม่สามารถผลิตในคุณภาพที่ดีและจำหน่ายในราคาถูกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้าเครื่องยิงลูกเทนนิสจากต่างประเทศทำให้รัฐบาลไทยสูญเสียรายได้ให้กับนานาประเทศค่อนข้างสูง โดยมีราคาตั้งแต่ 78,000 บาท ถึงราคา 342,000 (บริษัทฟุตบอลไทย มหาชนจำกัด) 

ดังนั้น ทีมนักวิจัยจึงคิดประดิษฐ์และการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส “วลัยลักษณ์โมเดล” ที่มีราคาถูก รวมทั้งมีประสิทธิภาพการใช้งานได้คล้ายกับเครื่องยิงที่สั่งซื้อในราคาสูงจากต่างประเทศอุปกรณ์เครื่องยิงลูกเทนนิสซึ่งสามารถจ่ายไฟได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียบสายไฟ การยิงลูกเทนนิส สามารถควบคุมและสั่งงานด้วยระบบรีโมท ไกลในระยะทาง 30 เมตร สามารถบังคับให้ส่งลูกเทนนิสอยู่บริเวณเดียวกันหรือตกใกล้จุดเดิม หรือ สั่งให้ส่งลูกเทนนิสด้านซ้ายและด้านขวาของสนาม ปรับมุมก้มเงยได้  และสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของลูกเทนนิสได้ ทำให้สะดวกต่อผู้ที่ไปฝึกซ้อมหรือเล่นเทนนิสคนเดียวอย่างยิ่งเพื่อการเรียนการสอนทักษะกีฬาเทนนิส หรือสำหรับฝึกซ้อมและพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจอยากเล่นเทนนิส บุคลากรและนักกีฬาเทนนิส สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิสเป็นอย่างยิ่ง

 

สนใจสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ โทร. 0-7567-3575 E-mail: lexykusa25@gmail.com

 


TOP