ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกและทำขวัญข้าวครั้งที่ 2/2559