ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและคณะสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ร่วมทำพิธีปลุกเสก

TOP