ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน TOYOTA SOUTH 2016

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน TOYOTA SOUTH 2016 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองผลการแข่งขันโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 5718 (สุนันฑา ศรีเอียด)

TOP