มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมผู้นำชุมชนอำเภอท่าศาลา เยือน กองทัพภาคที่ ๔ (ทภ.๔)