ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมผู้นำชุมชนอำเภอท่าศาลา เยือน กองทัพภาคที่ ๔ (ทภ.๔)พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทนแม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย พ.ต.ท.โสภณ จำนงนิจ รอง ผกก.สภ.ท่าศาลา นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา นายกาแมน สมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าศาลา ในโอกาสเยือนกองทัพภาคที่ ๔ (ทภ.๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ นครศรีฯ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP