ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าสร้างศูนย์การแพทย์ฯ โดย ไทยรัฐออนไลน์