ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับรองผลการแข่งขันโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันประกอบด้วย
- ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี
- ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 18 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2559 (ปิดรับสมัครเวลา 08.30 น)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-67300 ต่อ 5718 หรือ สุนันฑา โทร. 092-2612666

TOP